X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Letno poročilo Sveta za leto 2017

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenija je na 20. redni seji dne 15. februarja 2018 sprejel letno poročilo o delu Sveta v letu 2017, ki je bilo poslano Državnemu zboru Republike Slovenije in je dostopno preko spodnje...

0
Preberi več

Okrogla miza - "Internet stvari – priložnosti in izzivi"

V okviru konference Informatika v javni upravi 2017 je Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) organiziral okroglo mizo z naslovom "Internet stvari – priložnosti in izzivi". Pri okrogli...

0
Preberi več

Mnenje glede preprečevanja zlorab pri zaključevanju govornih klicev z...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na podlagi prošnje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: Agencija), št. 0040-56/2016/10, pregledal možnosti glede uvedbe ukrepov za...

0
Preberi več

Predlog za spremembo 4. člena Splošnega akta o obliki in načinu objave...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 10. redni seji dne 20.4.2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več

Mnenje glede administrativnih stroškov in splošnih ter posebnih pogojev...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 7. redni seji dne 26. 1. 2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več

Priporočila glede uporabe mobilne telefonije med starejšo populacijo v...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 7. redni seji dne 26. 1. 2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več

Mnenje glede ukinitve prizemnega oddajanja programov PRO Plus

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je na 6. redni seji dne 14. 12. 2016 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US...

0
Preberi več

Pripombe na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je na 2. redni seji dne 30. 8. 2016 seznanil s predlogom sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Po razpravi je bil narejen čistopis...

0
Preberi več

Mnenje o izvajanju Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Svet ugotavlja, da se je dne 11. 12. 2015 iztekel petletni splošni rok, v katerem bi v skladu z določbami Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (v nadaljevanju: ZIMI) morala biti zagotovljena dostopnost blaga in storitev. V nasprotju z...

0
Preberi več
1234Zadnja