X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pripombe na predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) se je na 27. redni seji dne 26.9.2018 seznanil s predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov. V splošnem...

0
Preberi več

Pismo podpore Digitalni agendi za Zahodni Balkan in akcijski načrt za...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji....

0
Preberi več

Predlog glede načina objave podatkov o nedelovanjih telekomunikacijskih...

Svet je ugotovil, da uporabniki niso neposredno obveščeni o motnjah njihovih storitev, čeprav operaterji objavljajo obvestila tudi na svojih spletnih straneh. Za bolj učinkovito obveščenost končnih uporabnikov je Svet sprejel naslednji...

0
Preberi več

Predlog znižanja cen telefonskih storitev javnih telefonskih govorilnic v...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je bil seznanjen s problematiko visokih stroškov telefonskih storitev v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZPKZ), zaradi česar se je...

0
Preberi več

Predlog ureditve zakonodaje glede enostranskih sprememb cen naročniških...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) že dalj časa želi omejiti neprimerno prakso enostranskih sprememb pogodbenih pogojev s strani slovenskih telekomunikacijskih operaterjev za naročniška razmerja z vezavo....

0
Preberi več

Pismo podpore k uvajanju temeljnih vsebin računalništva in informatike v...

V Svetu za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) menimo, da je potrebno pod pismenostjo razumeti tudi osnovno delovanje sistemov s katerimi komuniciramo. Če smo včasih komunicirali le z ljudmi preko papirnatih...

0
Preberi več

Predlog glede sklepanja naročniških razmerij preko telefona

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je v zadnjem času zaznal povečano prakso ponujanja telekomunikacijskih storitev končnim uporabnikom preko telefona. Svet zato predlaga Agenciji za komunikacijska omrežja...

0
Preberi več

Predlog posodobitve Samoregulacijskega kodeksa o nadomestilih za nedelovanje...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je seznanil s trenutno veljavnim Samoregulacijskim kodeksom o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v...

0
Preberi več

Letno poročilo Sveta za leto 2017

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenija je na 20. redni seji dne 15. februarja 2018 sprejel letno poročilo o delu Sveta v letu 2017, ki je bilo poslano Državnemu zboru Republike Slovenije in je dostopno preko spodnje...

0
Preberi več
1234Zadnja