X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog znižanja cen telefonskih storitev javnih telefonskih govorilnic v...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je bil seznanjen s problematiko visokih stroškov telefonskih storitev v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZPKZ), zaradi česar se je...

0
Preberi več

Predlog ureditve zakonodaje glede enostranskih sprememb cen naročniških...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) že dalj časa želi omejiti neprimerno prakso enostranskih sprememb pogodbenih pogojev s strani slovenskih telekomunikacijskih operaterjev za naročniška razmerja z vezavo....

0
Preberi več

Pismo podpore k uvajanju temeljnih vsebin računalništva in informatike v...

V Svetu za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) menimo, da je potrebno pod pismenostjo razumeti tudi osnovno delovanje sistemov s katerimi komuniciramo. Če smo včasih komunicirali le z ljudmi preko papirnatih...

0
Preberi več

Predlog glede sklepanja naročniških razmerij preko telefona

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je v zadnjem času zaznal povečano prakso ponujanja telekomunikacijskih storitev končnim uporabnikom preko telefona. Svet zato predlaga Agenciji za komunikacijska omrežja...

0
Preberi več

Predlog posodobitve Samoregulacijskega kodeksa o nadomestilih za nedelovanje...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je seznanil s trenutno veljavnim Samoregulacijskim kodeksom o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v...

0
Preberi več

Letno poročilo Sveta za leto 2017

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenija je na 20. redni seji dne 15. februarja 2018 sprejel letno poročilo o delu Sveta v letu 2017, ki je bilo poslano Državnemu zboru Republike Slovenije in je dostopno preko spodnje...

0
Preberi več

Okrogla miza - "Internet stvari – priložnosti in izzivi"

V okviru konference Informatika v javni upravi 2017 je Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) organiziral okroglo mizo z naslovom "Internet stvari – priložnosti in izzivi". Pri okrogli...

0
Preberi več

Mnenje glede preprečevanja zlorab pri zaključevanju govornih klicev z...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na podlagi prošnje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: Agencija), št. 0040-56/2016/10, pregledal možnosti glede uvedbe ukrepov za...

0
Preberi več

Predlog za spremembo 4. člena Splošnega akta o obliki in načinu objave...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 10. redni seji dne 20.4.2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več
1234Zadnja