X

O svetu

Člani sveta

Svet ima enajst članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

Pri tem štiri člane imenuje izmed predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva interesov potrošnikov, od tega vsaj enega predstavnika invalidskih organizacij in vsaj enega predstavnika izobraževalnih institucij, preostalih sedem članov pa izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.


Z odlokom Državnega zbora Republike Slovenije so bili v mesecu juliju 2016 za dobo 5 let imenovani naslednji člani sveta:

 • Dr. Slavko Žitnik – predsednik
 • Mladen Bijeljac – namestnik predsednika
 • Dr. Dušan Caf
 • Mag. Simon Sirc
 • Aleksander Bucik
 • Janez Kožuh
 • Mag. Matjaž Likar
 • Dr. Andrej Brodnik
 • Rok Matjaž
 • Dr. Konrad Steblovnik
 • Boštjan Okorn