X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog glede zagotovitve večje preglednosti cen klicev na premijske...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je pregledal cenike klicev na premijske številke (090) za končne uporabnike različnih operaterjev in se seznanil z načinom določanjem cen le-teh. Na podlagi obravnave Svet podaja naslednji...

0
Preberi več

Predlogi za izboljšanje povezljivosti na področju elektronskih komunikacij v...

Glede na pregled rezultatov indeksa DESI 2020 za Slovenijo in stanje na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji, Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) poleg svojih že podanih predlogov v...

0
Preberi več

Predlog za izvajanje telekomunikacijskih storitev v zavodih za prestajanje...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je v preteklosti že predlagal znižanje visokih stroškov telekomunikacijskih storitev v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZPKZ) (dopis št. 0131-2/2018/27)....

0
Preberi več

Predlog glede uporabe lastne terminalske opreme za dostop do interneta

Svet je ugotovil, da operaterji ne nudijo možnosti uporabe lastne terminalske opreme (2008/63/EC, člen 1, točka 1) glede na definicijo omrežne priključne točke (ZEKom-1, člen 3, točka 40). Končni uporabniki morajo imeti pravico do "uporabe...

0
Preberi več

Predlog glede Splošnega akta o določitvi prenosne hitrosti za funkcionalen...

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je 3. decembra 2020 na svojih spletnih straneh objavila predloga sprememb splošnih aktov o prenosni hitrosti za funkcionalen dostop do interneta in o kakovosti...

0
Preberi več

Predlogi in pripombe v okviru javne obravnave osnutka predloga Zakona o...

Svet se je seznanil z osnutkom novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, EVA 2019-3130-0004) in opredelitvami Ministrstva za javno upravo do prispevkov iz javnega poziva za predložitev predlogov in pripomb za pripravo osnutka...

0
Preberi več

Predlog glede objave podatkov telekomunikacijskih operaterjev v poročilih...

Svet za elektronske komunikacije je v okviru priprav predlogov za novi zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in posodobitev zakonodaje na področju varovanja poslovnih skrivnosti ugotovil, da bi Agencija za komunikacijska omrežja in...

0
Preberi več

Predlog pristojnosti in delovanja Sveta za elektronske komunikacije RS v...

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) pri svojem delu spremlja in usmerja razvoj elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. V okviru prejšnjih predlogov je predlagal izboljšave v prihajajočem zakonu o elektronskih...

0
Preberi več

Dodatni predlogi za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah...

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) je v okviru svojega delovanja že večkrat predlagal izboljšave glede elektronskih komunikacijah in tudi glede posodobitev prejšnjih zakonov o elektronskih komunikacijah (0131-3/2016/39). Prav...

0
Preberi več
1234Zadnja