X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje glede uvedbe tehnologije 5G

Svet spremlja razvoj elektronskih komunikacij, pri čemer je v javnosti zasledil nasprotujoča si mnenja glede uvedbe tehnologije 5G. V zvezi s tem je sprejel naslednje mnenje: Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije spremlja razvoj...

0
Preberi več

Odgovor Zagovorniku RS in predlog glede dostopnosti do vsebin za slepe in...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je 2.7.2019 prejel prošnjo Zagovornika načela enakosti RS (v nadaljevanju: Zagovornik) za obravnavo diskriminatornega stanja v Sloveniji glede dostopa do informacij za...

0
Preberi več

Okrogla miza: Elektronske komunikacije v sodobni družbi - "odvisnost" od...

Z bliskovitim razvojem tehnologije in povezane infrastrukture smo že dosegli da se večina elektronskih komunikacij pretaka brezžično in preko mobilnih naprav. Ravno te mobilne naprave so postale naš vsakdanji spremljevalec in eden od najbolj...

0
Preberi več

Pripombe na Predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s...

Svet se je seznanil s posodobljenim predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov ter na 5. korespondenčni seji dne 10. 5. 2019 sprejel dodatne pripombe na novi predlog...

0
Preberi več

Predlogi za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) je v okviru svojega delovanja že večkrat predlagal izboljšave glede elektronskih komunikacijah in tudi glede posodobitev prejšnjih zakonov o elektronskih komunikacijah (0131-3/2016/39). Prav...

0
Preberi več

Predlogi za izboljšanje kazalcev indeksa DESI za Republiko Slovenijo

Svet se je seznanil z Evropskim poročilom o digitalnem napredku, bolj natančno z indeksom digitalnega gospodarstva in družbe (v nadaljevanju: DESI), na podlagi česar je ugotovil, da je Slovenija na nekaterih področjih znatno napredovala,...

0
Preberi več

Pripombe na predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) se je na 27. redni seji dne 26.9.2018 seznanil s predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov. V splošnem...

0
Preberi več

Pismo podpore Digitalni agendi za Zahodni Balkan in akcijski načrt za...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji....

0
Preberi več

Predlog glede načina objave podatkov o nedelovanjih telekomunikacijskih...

Svet je ugotovil, da uporabniki niso neposredno obveščeni o motnjah njihovih storitev, čeprav operaterji objavljajo obvestila tudi na svojih spletnih straneh. Za bolj učinkovito obveščenost končnih uporabnikov je Svet sprejel naslednji...

0
Preberi več
1234Zadnja