X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pismo podpore k uvajanju temeljnih vsebin računalništva in informatike v...

V Svetu za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) menimo, da je potrebno pod pismenostjo razumeti tudi osnovno delovanje sistemov s katerimi komuniciramo. Če smo včasih komunicirali le z ljudmi preko papirnatih...

0
Preberi več

Predlog glede sklepanja naročniških razmerij preko telefona

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je v zadnjem času zaznal povečano prakso ponujanja telekomunikacijskih storitev končnim uporabnikom preko telefona. Svet zato predlaga Agenciji za komunikacijska omrežja...

0
Preberi več

Predlog posodobitve Samoregulacijskega kodeksa o nadomestilih za nedelovanje...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je seznanil s trenutno veljavnim Samoregulacijskim kodeksom o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v...

0
Preberi več

Letno poročilo Sveta za leto 2017

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenija je na 20. redni seji dne 15. februarja 2018 sprejel letno poročilo o delu Sveta v letu 2017, ki je bilo poslano Državnemu zboru Republike Slovenije in je dostopno preko spodnje...

0
Preberi več

Okrogla miza - "Internet stvari – priložnosti in izzivi"

V okviru konference Informatika v javni upravi 2017 je Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) organiziral okroglo mizo z naslovom "Internet stvari – priložnosti in izzivi". Pri okrogli...

0
Preberi več

Mnenje glede preprečevanja zlorab pri zaključevanju govornih klicev z...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na podlagi prošnje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: Agencija), št. 0040-56/2016/10, pregledal možnosti glede uvedbe ukrepov za...

0
Preberi več

Predlog za spremembo 4. člena Splošnega akta o obliki in načinu objave...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 10. redni seji dne 20.4.2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več

Mnenje glede administrativnih stroškov in splošnih ter posebnih pogojev...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 7. redni seji dne 26. 1. 2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več

Priporočila glede uporabe mobilne telefonije med starejšo populacijo v...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 7. redni seji dne 26. 1. 2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več
1234Zadnja