X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog glede objave podatkov telekomunikacijskih operaterjev v poročilih...

Svet za elektronske komunikacije je v okviru priprav predlogov za novi zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in posodobitev zakonodaje na področju varovanja poslovnih skrivnosti ugotovil, da bi Agencija za komunikacijska omrežja in...

0
Preberi več

Predlog pristojnosti in delovanja Sveta za elektronske komunikacije RS v...

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) pri svojem delu spremlja in usmerja razvoj elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. V okviru prejšnjih predlogov je predlagal izboljšave v prihajajočem zakonu o elektronskih...

0
Preberi več

Dodatni predlogi za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah...

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) je v okviru svojega delovanja že večkrat predlagal izboljšave glede elektronskih komunikacijah in tudi glede posodobitev prejšnjih zakonov o elektronskih komunikacijah (0131-3/2016/39). Prav...

0
Preberi več

Mnenje glede uvedbe tehnologije 5G

Svet spremlja razvoj elektronskih komunikacij, pri čemer je v javnosti zasledil nasprotujoča si mnenja glede uvedbe tehnologije 5G. V zvezi s tem je sprejel naslednje mnenje: Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije spremlja razvoj...

0
Preberi več

Odgovor Zagovorniku RS in predlog glede dostopnosti do vsebin za slepe in...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je 2.7.2019 prejel prošnjo Zagovornika načela enakosti RS (v nadaljevanju: Zagovornik) za obravnavo diskriminatornega stanja v Sloveniji glede dostopa do informacij za...

0
Preberi več

Okrogla miza: Elektronske komunikacije v sodobni družbi - "odvisnost" od...

Z bliskovitim razvojem tehnologije in povezane infrastrukture smo že dosegli da se večina elektronskih komunikacij pretaka brezžično in preko mobilnih naprav. Ravno te mobilne naprave so postale naš vsakdanji spremljevalec in eden od najbolj...

0
Preberi več

Pripombe na Predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s...

Svet se je seznanil s posodobljenim predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov ter na 5. korespondenčni seji dne 10. 5. 2019 sprejel dodatne pripombe na novi predlog...

0
Preberi več

Predlogi za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) je v okviru svojega delovanja že večkrat predlagal izboljšave glede elektronskih komunikacijah in tudi glede posodobitev prejšnjih zakonov o elektronskih komunikacijah (0131-3/2016/39). Prav...

0
Preberi več

Predlogi za izboljšanje kazalcev indeksa DESI za Republiko Slovenijo

Svet se je seznanil z Evropskim poročilom o digitalnem napredku, bolj natančno z indeksom digitalnega gospodarstva in družbe (v nadaljevanju: DESI), na podlagi česar je ugotovil, da je Slovenija na nekaterih področjih znatno napredovala,...

0
Preberi več
1234Zadnja