X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlogi za izboljšanje kazalcev indeksa DESI za Republiko Slovenijo

Svet se je seznanil z Evropskim poročilom o digitalnem napredku, bolj natančno z indeksom digitalnega gospodarstva in družbe (v nadaljevanju: DESI), na podlagi česar je ugotovil, da je Slovenija na nekaterih področjih znatno napredovala,...

0
Preberi več

Pripombe na predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) se je na 27. redni seji dne 26.9.2018 seznanil s predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov. V splošnem...

0
Preberi več

Pismo podpore Digitalni agendi za Zahodni Balkan in akcijski načrt za...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji....

0
Preberi več

Predlog glede načina objave podatkov o nedelovanjih telekomunikacijskih...

Svet je ugotovil, da uporabniki niso neposredno obveščeni o motnjah njihovih storitev, čeprav operaterji objavljajo obvestila tudi na svojih spletnih straneh. Za bolj učinkovito obveščenost končnih uporabnikov je Svet sprejel naslednji...

0
Preberi več

Predlog znižanja cen telefonskih storitev javnih telefonskih govorilnic v...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je bil seznanjen s problematiko visokih stroškov telefonskih storitev v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZPKZ), zaradi česar se je...

0
Preberi več

Predlog ureditve zakonodaje glede enostranskih sprememb cen naročniških...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) že dalj časa želi omejiti neprimerno prakso enostranskih sprememb pogodbenih pogojev s strani slovenskih telekomunikacijskih operaterjev za naročniška razmerja z vezavo....

0
Preberi več

Pismo podpore k uvajanju temeljnih vsebin računalništva in informatike v...

V Svetu za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) menimo, da je potrebno pod pismenostjo razumeti tudi osnovno delovanje sistemov s katerimi komuniciramo. Če smo včasih komunicirali le z ljudmi preko papirnatih...

0
Preberi več

Predlog glede sklepanja naročniških razmerij preko telefona

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je v zadnjem času zaznal povečano prakso ponujanja telekomunikacijskih storitev končnim uporabnikom preko telefona. Svet zato predlaga Agenciji za komunikacijska omrežja...

0
Preberi več

Predlog posodobitve Samoregulacijskega kodeksa o nadomestilih za nedelovanje...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je seznanil s trenutno veljavnim Samoregulacijskim kodeksom o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v...

0
Preberi več
1234Zadnja