X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pripombe na Predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s...

Svet se je seznanil s posodobljenim predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov ter na 5. korespondenčni seji dne 10. 5. 2019 sprejel dodatne pripombe na novi predlog...

0
Preberi več

Predlogi za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) je v okviru svojega delovanja že večkrat predlagal izboljšave glede elektronskih komunikacijah in tudi glede posodobitev prejšnjih zakonov o elektronskih komunikacijah (0131-3/2016/39). Prav...

0
Preberi več

Predlogi za izboljšanje kazalcev indeksa DESI za Republiko Slovenijo

Svet se je seznanil z Evropskim poročilom o digitalnem napredku, bolj natančno z indeksom digitalnega gospodarstva in družbe (v nadaljevanju: DESI), na podlagi česar je ugotovil, da je Slovenija na nekaterih področjih znatno napredovala,...

0
Preberi več

Pripombe na predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) se je na 27. redni seji dne 26.9.2018 seznanil s predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov. V splošnem...

0
Preberi več

Pismo podpore Digitalni agendi za Zahodni Balkan in akcijski načrt za...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji....

0
Preberi več

Predlog glede načina objave podatkov o nedelovanjih telekomunikacijskih...

Svet je ugotovil, da uporabniki niso neposredno obveščeni o motnjah njihovih storitev, čeprav operaterji objavljajo obvestila tudi na svojih spletnih straneh. Za bolj učinkovito obveščenost končnih uporabnikov je Svet sprejel naslednji...

0
Preberi več

Predlog znižanja cen telefonskih storitev javnih telefonskih govorilnic v...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je bil seznanjen s problematiko visokih stroškov telefonskih storitev v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZPKZ), zaradi česar se je...

0
Preberi več

Predlog ureditve zakonodaje glede enostranskih sprememb cen naročniških...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) že dalj časa želi omejiti neprimerno prakso enostranskih sprememb pogodbenih pogojev s strani slovenskih telekomunikacijskih operaterjev za naročniška razmerja z vezavo....

0
Preberi več

Pismo podpore k uvajanju temeljnih vsebin računalništva in informatike v...

V Svetu za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) menimo, da je potrebno pod pismenostjo razumeti tudi osnovno delovanje sistemov s katerimi komuniciramo. Če smo včasih komunicirali le z ljudmi preko papirnatih...

0
Preberi več
1234Zadnja