X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pobuda za celovito prenovo Zakona o spodbujanju digitalne vkljucenosti

Svet predlaga opustitev osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (EVA 2022-1545-0007) in predlaga Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo, da pristopi k celoviti prenovi zakona. Služba pred pripravo novele ni opravila analiz, potrebnih za pripravo ukrepov, ki jih ureja zakon, s čimer je kršeno načelo potrebnosti pravnega urejanja.

Cilji, ki jih določa veljavni Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, niso ustrezni, ker so preveč splošni in ne temeljijo na ustreznih analizah, manjkajo ključni indikatorji in merljivi cilji ter povezava ukrepov s cilji, da bi lahko merili njihove učinke in jih ustrezno ovrednotili v funkciji doseganja strateškega cilja digitalne vključenosti.

Brez ustreznih in merljivih ciljev ter brez strokovno utemeljenih kriterijev in meril, bo že najmanjši napredek lahko prikazan kot uspeh zakona, kar pa nikakor ni dovolj za zakonsko spodbujanje digitalne vključenosti in zmanjševanje digitalne vrzeli v družbi.

Preberite celotno besedilo predloga


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x