X

Dokumenti

Poslovnik o delu sveta

Trenutno veljaven poslovnik o delu Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije je objavljen v Uradnem listu št. 50/2017.

Besedilo poslovnika je dostopno na spletnih straneh uradnega lista.


 

Zapisniki sej