X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje glede administrativnih stroškov in splošnih ter posebnih pogojev...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 7. redni seji dne 26. 1. 2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več

Priporočila glede uporabe mobilne telefonije med starejšo populacijo v...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 7. redni seji dne 26. 1. 2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –...

0
Preberi več

Mnenje glede ukinitve prizemnega oddajanja programov PRO Plus

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je na 6. redni seji dne 14. 12. 2016 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US...

0
Preberi več

Pripombe na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je na 2. redni seji dne 30. 8. 2016 seznanil s predlogom sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Po razpravi je bil narejen čistopis...

0
Preberi več

Mnenje o izvajanju Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Svet ugotavlja, da se je dne 11. 12. 2015 iztekel petletni splošni rok, v katerem bi v skladu z določbami Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (v nadaljevanju: ZIMI) morala biti zagotovljena dostopnost blaga in storitev. V nasprotju z...

0
Preberi več

Mnenje o mobilnih paketih za gluhe in naglušne

Svet ugotavlja, da slovenski izvajalci javnih komunikacijskih storitev mobilne telefonije ne ponujajo naročniških paketov, prilagojenih potrebam gluhih in naglušnih potrošnic in potrošnikov, ki bi sledili dobrim praksam na tem področju. Svet...

0
Preberi več

Mnenje o kakovosti storitev dostopa do interneta

Svet meni, da bi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) morala večjo pozornost nameniti kakovosti storitev širokopasovnega dostopa do interneta.  Svet je AKOS že na 10. redni seji dne 25....

0
Preberi več

Mnenje o preglednosti in objavi informacij

Svet meni, da se potrošnice in potrošniki soočajo s premajhno preglednostjo informacij o veljavnih cenah in tarifah, o vseh plačilih, povezanih s prekinitvijo pogodbe, ter o splošnih pogojih dostopa do javno dostopnih elektronskih komunikacijskih...

0
Preberi več

Mnenje o kršitvah nevtralnosti interneta zaradi omejevanja uporabe naprav in...

Svet meni, da operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta, ki s splošnimi pogoji prepovedujejo ali omejujejo skupno uporabo internetne povezave, vzpostavljene prek mobilnega telefona ali druge mobilne terminalske naprave, kršijo...

0
Preberi več
Prva2345Zadnja