X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pripombe na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je na 2. redni seji dne 30. 8. 2016 seznanil s predlogom sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Po razpravi je bil narejen čistopis...

0
Preberi več

Mnenje o izvajanju Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Svet ugotavlja, da se je dne 11. 12. 2015 iztekel petletni splošni rok, v katerem bi v skladu z določbami Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (v nadaljevanju: ZIMI) morala biti zagotovljena dostopnost blaga in storitev. V nasprotju z...

0
Preberi več

Mnenje o mobilnih paketih za gluhe in naglušne

Svet ugotavlja, da slovenski izvajalci javnih komunikacijskih storitev mobilne telefonije ne ponujajo naročniških paketov, prilagojenih potrebam gluhih in naglušnih potrošnic in potrošnikov, ki bi sledili dobrim praksam na tem področju. Svet...

0
Preberi več

Mnenje o kakovosti storitev dostopa do interneta

Svet meni, da bi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) morala večjo pozornost nameniti kakovosti storitev širokopasovnega dostopa do interneta.  Svet je AKOS že na 10. redni seji dne 25....

0
Preberi več

Mnenje o preglednosti in objavi informacij

Svet meni, da se potrošnice in potrošniki soočajo s premajhno preglednostjo informacij o veljavnih cenah in tarifah, o vseh plačilih, povezanih s prekinitvijo pogodbe, ter o splošnih pogojih dostopa do javno dostopnih elektronskih komunikacijskih...

0
Preberi več

Mnenje o kršitvah nevtralnosti interneta zaradi omejevanja uporabe naprav in...

Svet meni, da operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta, ki s splošnimi pogoji prepovedujejo ali omejujejo skupno uporabo internetne povezave, vzpostavljene prek mobilnega telefona ali druge mobilne terminalske naprave, kršijo...

0
Preberi več

Mnenje o visokih administrativnih stroških javnih komunikacijskih storitev

Svet opozarja na visoke administrativne stroške javnih komunikacijskih storitev, zlasti stroške priključnine, menjave paketa in prekinitve naročniškega razmerja, ki jih zaračunavajo operaterji javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajalci...

0
Preberi več

Predlog amandmajev k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1,...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je v dopisu št. 0011-1/2012/24 z dne 16.11.2012 Državnemu zboru Republike Slovenije posredoval predloge sprememb in dopolnitev predloga ZEKom-1.   Spoštovani...

0
Preberi več

Pripombe na predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) - EPA: 667...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je na več sejah obravnaval osnutek predloga ZEKom-1 in s svojimi pripombami sodeloval v javni razpravi. Ministrstvo je večino pripomb Sveta pri pripravi ZEKom-1 upoštevalo. Kljub temu je ostalo...

0
Preberi več
Prva2345