X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlogi za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) je v okviru svojega delovanja že večkrat predlagal izboljšave glede elektronskih komunikacijah in tudi glede posodobitev prejšnjih zakonov o elektronskih komunikacijah (0131-3/2016/39). Prav tako je predlagal izboljšave v delih, ki jih zakon ne ureja neposredno ali predvideva ureditev z dodatnimi podzakonskimi akti ali priporočili.

V spodnjem dokumentu Svet v skladu s pozivom strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev predlogov v okviru priprave novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah - 007-34/2019-4 (v nadaljevanju: ZEKom-2) podaja predloge, za katere svetuje, da se jih implementira že v osnutek predloga ZEKom-2. Predlogi se nanašajo predvsem na sledeča področja zakona:

A) Delovanje Sveta za elektronske komunikacije

B) Ponudba samostojnih in konvergenčnih storitev s strani operaterjev

C) Univerzalna storitev javnih telefonskih govorilnic in zagotavljanje elektronskih komunikacij v slovenskih zavodih

Č) Enostranske spremembe pogodbenih pogojev s strani operaterja v primeru naročniških razmerij z vezavo

D) Nadomestila operaterjev končnim uporabnikom ob nedelovanju ali slabši kakovosti storitev

E) Zaračunavanje administrativnih stroškov s strani operaterjev

F) Objavljanje in obveščanje uporabnikov o nedelovanjih storitev

Besedilo predloga


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x