X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o visokih administrativnih stroških javnih komunikacijskih storitev

Svet opozarja na visoke administrativne stroške javnih komunikacijskih storitev, zlasti stroške priključnine, menjave paketa in prekinitve naročniškega razmerja, ki jih zaračunavajo operaterji javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajalci...

0
Preberi več

Predlog amandmajev k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1,...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je v dopisu št. 0011-1/2012/24 z dne 16.11.2012 Državnemu zboru Republike Slovenije posredoval predloge sprememb in dopolnitev predloga ZEKom-1.   Spoštovani...

0
Preberi več

Pripombe na predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) - EPA: 667...

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je na več sejah obravnaval osnutek predloga ZEKom-1 in s svojimi pripombami sodeloval v javni razpravi. Ministrstvo je večino pripomb Sveta pri pripravi ZEKom-1 upoštevalo. Kljub temu je ostalo...

0
Preberi več

Pripombe na osnutek predlog Zakona o elektronskih komunikacij (ZEKom-1)

Svet za elektronske komunikacije je sprejel na osnovi 150. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/2009, 33/2011) mnenje o osnutku predloga novega Zakona o elektronskih...

0
Preberi več

Mnenje o zagotavljanju višje kakovosti širokopasovnih storitev

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 25. 5. 2012 obravnaval usmeritve za višjo kakovost širokopasovnih storitev v Republiki Sloveniji in sprejel mnenje o usmeritvah za višjo kakovost širokopasovnih storitev v Republiki...

0
Preberi več

Mnenje o prehodu na internetni protokol IPv6

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 25. 5. 2012 obravnaval problematiko prehoda na internetni protokol IPv6 v Republiki Sloveniji in sprejel mnenje o prehodu na internetni protokol IPv6 v Republiki Sloveniji. Svet za...

0
Preberi več

Mnenje o informacijski vključenosti invalidov v družbo

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel mnenje o informacijski vključenosti invalidov v družbo v Republiki Sloveniji. Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 23. 4....

0
Preberi več

Mnenje o izvajanju projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko izvajanja projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.  Svet za elektronske komunikacije RS je...

0
Preberi več

Mnenje o razvoju mobilnih širokopasovnih omrežij 4. generacije

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko nadaljnjega razvoja mobilnih širokopasovnih omrežij oziroma izgradnjo infrastrukture mobilnih komunikacij 4. generacije Republiki...

0
Preberi več
Prva3456