X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o informacijski vključenosti invalidov v družbo

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel mnenje o informacijski vključenosti invalidov v družbo v Republiki Sloveniji. Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 23. 4....

0
Preberi več

Mnenje o izvajanju projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko izvajanja projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.  Svet za elektronske komunikacije RS je...

0
Preberi več

Mnenje o razvoju mobilnih širokopasovnih omrežij 4. generacije

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko nadaljnjega razvoja mobilnih širokopasovnih omrežij oziroma izgradnjo infrastrukture mobilnih komunikacij 4. generacije Republiki...

0
Preberi več

Pripombe na osnutek predlog Zakona o elektronskih komunikacij (ZEKom-1)

Svet za elektronske komunikacije RS je na dopisni seji dne 30. 11. 2011 obravnaval osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in na osnovi 150. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS,...

0
Preberi več

Mnenje o predlaganih spremembah kazenske zakonodaje

Svet za elektronske komunikacije RS je na dopisni seji dne 4. 10. 2011 obravnaval spremembe Zakona o kazenskem postopku in spremembe Kazenskega zakonika in na osnovi 149. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 13/2007-UPB1,...

0
Preberi več
Prva3456