X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o preglednosti in objavi informacij

Svet meni, da se potrošnice in potrošniki soočajo s premajhno preglednostjo informacij o veljavnih cenah in tarifah, o vseh plačilih, povezanih s prekinitvijo pogodbe, ter o splošnih pogojih dostopa do javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev in uporabe teh storitev. Mnenju Sveta pritrjujejo zaključki dveh posvetov, ki jih je v letu 2015 pripravila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS).

AKOS ima glede preglednosti in objave informacij zakonske pristojnosti v skladu z ZEKom-1, zato ga Svet poziva, da pripravi podrobno analizo glede objave in preglednosti informacij in jo javno predstavi. Na tej osnovi naj pripravi priporočilo za zagotavljanje preglednosti in objavo informacij.

AKOS naj zagotoviti tudi izvedbo neodvisne analize portala komuniciraj.eu in pripravi celovito poročilo o projektu prenove portala. Poleg tega naj portal nadgradi tako, da bo skladen s priporočili Sveta in Zveze potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju: ZPS), s prvotnimi načrti AKOS glede prenove in dobrimi praksami v drugih državah članicah Evropske unije. AKOS naj delovanju portala zagotovi stalno podporo, določi osebo, odgovorno za stalno posodabljanje portala, ter zagotovi spremljanje potreb in odzivov potrošnic in potrošnikov oziroma uporabnic in uporabnikov portala.

Pri postavitvi portala komuniciraj.eu in nadgradnjah njegovih funkcionalnosti naj AKOS upošteva evropski standard o zahtevah za dostopnost pri javnih naročilih IKT izdelkov in storitev v Evropi (EN 301 549) ter zagotovi najvišjo stopnjo skladnosti in s tem popolno dostopnost vseh informacij na portalu.

V skladu z določbami 231. člena ZEKom-1 naj se AKOS do mnenja opredeli in ga objavi na svojih spletnih straneh. 

 

Celotno mnenje z utemeljitvami


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x