X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pripombe na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C)

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije se je na 2. redni seji dne 30. 8. 2016 seznanil s predlogom sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C).
Po razpravi je bil narejen čistopis sprememb ter sprejet naslednji sklep, ki ga je SEK potrdil na 1. dopisni seji, ki je potekala od 9. 9. 2016 do 12. 9. 2016:

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je na osnovi 231. člena ZEKom sprejel mnenje o predlogu predpisa za Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C).

 

Besedilo pripomb

Dopolnitev dokumenta


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x