X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Odgovor Zagovorniku RS in predlog glede dostopnosti do vsebin za slepe in slabovidne

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je 2.7.2019 prejel prošnjo Zagovornika načela enakosti RS (v nadaljevanju: Zagovornik) za obravnavo diskriminatornega stanja v Sloveniji glede dostopa do informacij za osebe z okvaro vida ali motnjami branja. Prošnja je izpostavila pomembno vprašanje enakopravnosti končnih uporabnikov, ki ga je Svet moral celostno obravnavati, zato je Zagovorniku odgovoril s predvidenim rokom odgovora in sicer dne 16. 7. 2019 z dopisom št. 0131-3/2019/15.
 

Na podlagi pregleda javno dostopnih virov in posvetovanja z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju: Zveza), Svet predlaga, da pristojni organi, ki so tudi naslovniki tega odgovora (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za kulturo), izvedejo študijo, na podlagi katere se bo ugotovilo dejansko stanje na področju dostopa do informacij za osebe z okvaro vida ali motnjami branja. Rezultati študije naj bodo nato uporabljeni za posodobitev zakonodaje, ki bo zahtevala tehnološko usklajenost in jasne opredelitve glede dostopnosti do vsebin za slepe in slabovidne.
 
V nadaljevanju dokumenta Svet odgovarja na vsako izmed zastavljenih vprašanj Zagovornika, pri čemer so odgovori pripravljeni na podlagi pregleda zakonodaje, javno dostopnih virov ter posvetovanja s predstavniki Zveze. Prav tako smo upoštevali rezultate ankete o zvočnih podnapisih, ki jo je Zveza izvedla na temo nove storitve RTV Slovenija - bralna sinteza podnapisov.

Celotno besedilo 


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x