X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje glede uvedbe tehnologije 5G

Svet spremlja razvoj elektronskih komunikacij, pri čemer je v javnosti zasledil nasprotujoča si mnenja glede uvedbe tehnologije 5G. V zvezi s tem je sprejel naslednje mnenje:

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije spremlja razvoj elektronskih komunikacij in implementacijo napredkov na področju brezžičnih komunikacij v javno uporabo, zato poziva vse akterje, ki sodelujejo pri uvedbi novih tehnologij, da z veliko mero pozornosti upoštevajo zdravstveno sprejemljive meje glede sevalnih obremenitev in da aktivno spremljajo vplive povzročenega sevanja na zdravje ljudi ter okolje.
 

Celotno besedilo z utemeljitvijo


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x