X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Dodatni predlogi za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) je v okviru svojega delovanja že večkrat predlagal izboljšave glede elektronskih komunikacijah in tudi glede posodobitev prejšnjih zakonov o elektronskih komunikacijah (0131-3/2016/39). Prav tako je že predlagal izboljšave za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki jih še vedno podpira - predlogi B-F (dopis Sveta št. 0131-3/2019/8 z dne 1. 3. 2019).

 

V nadaljevanju Svet podaja dodatne predloge za pripravo novega zakona o elektronskih komunikacijah. V okviru predlogov Svet odgovarja tudi na pobudo delovne skupine za pripravo ZEKom-2 glede določbe vezane na potrebe končnih uporabnikov invalidov (točka G).

 

Celotno besedilo


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x