X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog pristojnosti in delovanja Sveta za elektronske komunikacije RS v okviru ZEKom-2

Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: Svet) pri svojem delu spremlja in usmerja razvoj elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. V okviru prejšnjih predlogov je predlagal izboljšave v prihajajočem zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) - predlogi A-K (0131-3/2019/8, 0131-3/2019/30). Svet je že podal predlog sprememb glede delovanja Sveta (predlog A: Delovanje Sveta za elektronske komunikacije), ki ga v tem dokumentu še dopolnjuje. Svet zato predlaga dodatna predloga:

L) Pristojnosti in delovanje Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
M) Vsebinske zadeve na področju elektronskih komunikacij

 

Celotno besedilo predlogov


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x