X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog za izvajanje telekomunikacijskih storitev v zavodih za prestajanje kazni in ostalih zaprtih oddelkih v Sloveniji

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je v preteklosti že predlagal znižanje visokih stroškov telekomunikacijskih storitev v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZPKZ) (dopis št. 0131-2/2018/27). Nedavno je bil obveščen, da se stanje ni izboljšalo, zato je predlagal naslednje:

Svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje oceni potrebe po storitvah elektronskih komunikacij v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji. Minisrtstvo se lahko poveže tudi z drugimi organi, ki so pristojni za zagotavljanje storitev na zaprtih oddelkih (npr. zaprti oddelki bolnišnic v zdravstvu). Cena storitev je v veliki meri odvisna od funkcionalnosti, stroškov obratovanja in vzdrževanja naročniških telefonskih central ali drugih naprav, prek katerih se izvajajo klici, zato lahko pristojni organi na ceno vplivajo s primerno specifikacijo zahtev v javnih naročilih, ki jim lahko ugodi več ponudnikov. Pristojni organ bi moral višino cene omejiti in jo hkrati vezati na tržne cene. Poleg tega bi lahko pod določenimi pogoji ponudil tudi možnost nadzorovanih klicev prek spletnih storitev, ki omogočajo brezplačne ali cenovno ugodne klice. Za pridobitev informacij o stanju na trgu se lahko organ obrne na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Preberite si tudi celotno besedilo predloga.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x