X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Omogočanje hitrejšega in kakovostnejšega dostopa do interneta

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na podlagi prvega odstavka 297. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2) obravnaval stanje na področju infrastrukture in storitev širokopasovnega dostopa do interneta. Razpravo je opravil na več sejah. Pri tem je ugotovil, da je del prebivalstva v neenakopravnem položaju oziroma celo družbeno in ekonomsko izključen, trg storitev vsebin pa zaprt. Na podlagi razprave je pripravil priporočila.

Preberite celotno besedilo

 

 


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x