X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pripombe na Predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov

Svet se je seznanil s posodobljenim predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov ter na 5. korespondenčni seji dne 10. 5. 2019 sprejel dodatne pripombe na novi predlog splošnega akta.
 
Z objavljenim predlogom splošnega akta poskuša Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) zagotoviti enotno metodologijo merjenja hitrosti in parametre kakovosti prenosa podatkov pri storitvah dostopa do interneta in definirati pravila, ki zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavo internetnega prometa ter transparentnost ponudnikov pri zagotavljanju storitev dostopa do interneta v razmerju do končnih uporabnikov glede obsega, omejitev, vrste in kakovosti storitev, za katere sklepajo pogodbe ter s tem povezane pravice. S tem se strinja tudi Svet, vendar je potrebno zagotoviti, da bodo lahko končni uporabniki učinkovito in transparentno ugotavljali nivo kvalitete naročenih storitev.
 
Na prvi objavljen osnutek splošnega akta z dne 6. septembra 2018 je Svet podal pripombe (0131- 1/2018/15), na katere je Agencija odgovorila in svoje odločitve dodatno utemeljila na javnem posvetu (0073-17/2018/25). Dne 10. aprila 2019 je Agencija objavila posodobljen predlog splošnega akta, na katerega Svet podaja svoje pripombe v tem dokumentu.
 
Pri pripravi predlogov je Svet upošteval tudi BEREC-ovo poročilo o implementaciji direktive (EU) 2015/2120 in BEREC-ovih smernic glede internetne nevtralnosti (BoR (18) 170), iz katerega je razbral tovrstne ureditve v ostalih članicah Evropske unije.
 

KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x