X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlogi za izboljšanje kazalcev indeksa DESI za Republiko Slovenijo

Svet se je seznanil z Evropskim poročilom o digitalnem napredku, bolj natančno z indeksom digitalnega gospodarstva in družbe (v nadaljevanju: DESI), na podlagi česar je ugotovil, da je Slovenija na nekaterih področjih znatno napredovala, medtem ko obstajajo deli indeksa, kjer se Slovenija uvršča pod povprečje EU. S tem namenom je Svet pregledal možnosti za izboljšanje posameznih kazalcev indeksa DESI in pripravil predloge za njihovo izboljšanje, kar bi posledično pomagalo Sloveniji v prihodnjih ocenjevanjih doseči boljše uvrstitev.

Slovenija se po indeksu DESI 20181 uvršča na 15. mesto med 28. državami med članicami EU. Od leta 2015 je Slovenija napredovala iz 20. mesta. Čeprav smo ena izmed najhitreje rastočih družb, spadamo v skupino srednje uspešnih držav2 in zelo malo zaostajamo za povprečjem EU.

Skupni indeks DESI je sestavljen iz več kazalnikov, pri čemer se za izračun upošteva več kot 30 indikatorjev, ki so sestavni deli petih glavnih poglavij - povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta, integracija digitalne tehnologije in digitalne javne storitve. Slovenija je najbolj napredovala pri uporabi internetnih storitev in opravljenih digitalnih javnih storitvah. Raven človeškega kapitala ostaja stabilna, čeprav pod povprečjem EU, pri čemer pa slabše rezultate dosegamo pri povezljivosti.

Besedilo predloga


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x