X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog glede Splošnega akta o določitvi prenosne hitrosti za funkcionalen dostop do interneta in Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je 3. decembra 2020 na svojih spletnih straneh objavila predloga sprememb splošnih aktov o prenosni hitrosti za funkcionalen dostop do interneta in o kakovosti univerzalne storitve. Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je glede na osnutke splošnih aktov predlagal, da se hitrost določi v skladu s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov in da se količina ter hitrost storitev določi glede na posameznika.

Celotno besedilo mnenja in ločeno mnenje.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x