X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog glede objave podatkov telekomunikacijskih operaterjev v poročilih Agencije

Svet za elektronske komunikacije je v okviru priprav predlogov za novi zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in posodobitev zakonodaje na področju varovanja poslovnih skrivnosti ugotovil, da bi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v svojih poročilih lahko objavljala nekatere absolutne vrednosti količin, ki jih poročajo operaterji. Svet meni, da bi objava absolutnih količin pripomogla k večji transparentnosti in preglednosti trgov elektronskih komunikacij. V skladu s tem je sprejel nasledni predlog:

Agencija trenutno v četrtletnih poročilih in na portalu eAnalitik objavlja le deleže posameznih količin po operaterjih, namesto njihovih absolutnih vrednosti. Svet predlaga, da se sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo naložili Agenciji, da v svojih rednih poročilih objavlja absolutne vrednosti po operaterjih. S tem se bo zagotovila večjo preglednost podatkov, objavljenih na portalu eAnalitik, ki je namenjen predstavitvi podatkov o stanju na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. Podatki morajo biti dostopni v absolutnih vrednostih za dovolj dolga časovna obdobja in z natančnostjo, ki omogoča izvajanje dovolj kakovostnih analiz stanja na trgu elektronskih komunikacijskih storitev.
 

Celoten predlog z utemeljitvijo

Odklonilno ločeno mnenje in Pojasnilo na ločeno mnenje


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x