X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pripombe na predlog Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) se je na 27. redni seji dne 26.9.2018 seznanil s predlogom Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov. V splošnem aktu želi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi drugega odstavka 133. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014-B, 54/2014 – odločba US, 81/2015 in 40/2017; v nadaljevanju ZEKom-1), Uredbe (EU) 2015/2120, Direktive 2002/11/ES ter Uredbe (EU) št. 531/2012 urediti in določiti parametre v zvezi s kakovostjo javnih telekomunikacijskih storitev.

 

Celotno besedilo pripomb

 


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x