X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog znižanja cen telefonskih storitev javnih telefonskih govorilnic v zavodih za prestajanje kazni ter na splošno v Sloveniji

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je bil seznanjen s problematiko visokih stroškov telefonskih storitev v zavodih za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZPKZ), zaradi česar se je podrobneje seznanil s trenutno cenovno politiko in možnostmi komunikacije zaprtih oseb.

Svet predlaga, da Telekom Slovenije, d.d. zniža cene telefonskih storitev v javnih telefonskih govorilnicah, ki bi bile vsaj primerljive s cenami predplačniških mobilnih paketov v Sloveniji. Takšne cene naj veljajo za področje celotne Slovenije ali vsaj za telefonske govorilnice, ki se nahajajo znotraj zavodov za prestajanje kazni v Republiki Sloveniji.

Svet želi, da Telekom Slovenije, d.d. odgovori na zgornji predlog.

 

Celotno besedilo predloga je dostopno tu.

 


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x