X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog za spremembo 4. člena Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na 10. redni seji dne 20.4.2017 na podlagi določb drugega odstavka 231. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15; v nadaljevanju: ZEKom-1) z osmimi glasovi »za« in nobenim »proti« sprejel naslednji predlog za spremembo 4. člena Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe.

 

Besedilo mnenja


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x