X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog ureditve zakonodaje glede enostranskih sprememb cen naročniških razmerij za vezane uporabnike telekomunikacijskih storitev

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) že dalj časa želi omejiti neprimerno prakso enostranskih sprememb pogodbenih pogojev s strani slovenskih telekomunikacijskih operaterjev za naročniška razmerja z vezavo. Slednje je v svojih preteklih mnenjih (0131-5/2017/1) tudi že predlagal Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju AKOS), ki pa nima pravnih vzvodov za ureditev problematike.

Svet meni, da bi bilo potrebno pri enostranskih spremembah pogojev v primeru naročniških razmerij z vezavo bolje zaščititi uporabnike telekomunikacijskih storitev, kot to trenutno definira ZEKom-1C v 129. členu, točki 4. Zato Svet predlaga, da se v primeru naročniškega razmerja z vezavo, ko operater enostransko spremeni pogoje, sprejete ob sklenitvi pogodbe, uporabniku ponudi sledeči možnosti:
   A) Prekinitev naročniškega razmerja brez plačila kazni ali kakršnihkoli drugih stroškov, pri čemer naprava, zaradi katere teče vezava, postane uporabnikova last. V primeru vezave zaradi denarne ugodnosti pa se uporabniku nakaže del še nekoriščene ugodnosti v enkratnem znesku.
   B) Zagotovitev uporabe storitev po dosedanjih pogojih do konca vezave.

Svet želi, da bi se obe pogodbeni stranki (operaterja in naročnika) obravnavalo enakovredno, kar interpretacija trenutnega ZEKom-1C ne zagotavlja v celoti. Zaradi tega Svet poziva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in Direktorat za informacijsko družbo, da zakonsko omogočijo enakovredno obravnavanje pogodbenih strank v okviru ZEKom, ZVPot ali drugih zakonskih aktov.

Celotno besedilo z utemeljitvijo si lahko preberete v predlogu Sveta.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x