X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog glede sklepanja naročniških razmerij preko telefona

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) je v zadnjem času zaznal povečano prakso ponujanja telekomunikacijskih storitev končnim uporabnikom preko telefona. Svet zato predlaga Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju AKOS), da izdela priporočilo ali drug ustrezen akt za operaterje glede omenjene aktivnosti operaterjev.

Svet ni proti možnosti sklepanja naročniških razmerij po običajni pošti ali elektronski poti, vendar predlaga, da se uporabnikov ne sili k podpisovanju pogodb in da se jim ponudi dovolj časa za pregled splošnih in posebnih pogojev naročenih storitev. Uporabniki morajo imeti možnost, da se v miru in samoiniciativno odločijo za podpis in pošiljanje pogodbe operaterju, pri čemer mora biti korak dostave pogodbe, splošnih in posebnih pogojev in ostale dokumentacije, časovno ločen od koraka podpisa pogodbe in pošiljanja podpisanih dokumentov operaterju. Slednji korak mora biti prožen izključno na zahtevo uporabnika, po tem, ko že prejme vso potrebno dokumentacijo za podpis pogodbe in se ima z njeno vsebino tudi možnost seznaniti.

Za pogodbe, sklenjene na daljavo, mora veljati, da jo lahko uporabnik v roku 14 dni brezplačno prekliče. Pri tem mora operater uporabniku brezplačno povrniti vse stroške v zvezi s sklepanjem pogodbe, kot so na primer stroški prenosa številke, prav tako pa mu ne sme zaračunati ostalih strokov (npr. administrativni stroški, naročnina, stroški predčasne prekinitve v primeru prejete ugodnosti). V primeru prenosa ali ukinitve predhodno obstoječih storitev mora operater uporabniku brezplačno zagotoviti predhodno stanje v roku 14 dni od brezplačnega preklica pogodbe.


Za več si preberite celotno besedilo z utemeljitvijo.

 


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x