X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog glede načina objave podatkov o nedelovanjih telekomunikacijskih storitev

Svet je ugotovil, da uporabniki niso neposredno obveščeni o motnjah njihovih storitev, čeprav operaterji objavljajo obvestila tudi na svojih spletnih straneh. Za bolj učinkovito obveščenost končnih uporabnikov je Svet sprejel naslednji predlog:

Svet predlaga Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije da definira enoten obrazec za najavljanje omejitev ali prekinitev zaradi dograditev, posodobitev ali vzdrževanj telekomunikacijskih storitev s strani operaterjev. Svet želi, da bi Agencija pridobljene podatke poleg objave v okviru spletnega vmesnika javno objavila tudi v formatu, ki bi bil primeren za avtomatsko računalniško obdelavo. Slednjo vsebino naj Agencija objavlja tudi v okviru portala Odprti podatki Slovenije.

 

Preberite si celotno besedilo predloga.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x