X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pismo podpore k uvajanju temeljnih vsebin računalništva in informatike v osnovne in srednje šole

V Svetu za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet) menimo, da je potrebno pod pismenostjo razumeti tudi osnovno delovanje sistemov s katerimi komuniciramo. Če smo včasih komunicirali le z ljudmi preko papirnatih sporočil, trenutno večinoma uporabljamo elektronske medije, pri čemer naše interakcije niso omejene le na ljudi, temveč tudi na informacijske sisteme. Predvsem pri uporabi slednjih se pojavlja nemalo težav, ki se tičejo na primer varovanja osebnih podatkov, varnega upravljanja z občutljivimi podatki, razumevanja digitalnega sogovornika ali ugotavljanja pristnosti sporočila. Glede na trenutni razvoj lahko sklepamo, da bo današnja tehnologija podlaga za nadaljnje tehnološke spremembe.

 

Preberite si celotno besedilo pisma podpore, v katerem pozivamo vse pristojne za čimbolj učinkovito ukrepanje.

 


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x