X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Pismo podpore Digitalni agendi za Zahodni Balkan in akcijski načrt za znižanje cen gostovanj

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. Svet sestavlja 11 neodvisnih članov, ki jih za petletni mandat imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

Svet ugotavlja, da implementacija Uredbe (EU) 2015/21201 pozitivno vpliva na evropsko ekonomijo in državljane. Posledično Svet meni, da bi morali podobni ukrepi za zagotavljanje cenovno ugodnega gostovanja veljati tudi za sosednje države Evropske unije (v nadaljevanju: EU), zato je sprejel sledeče mnenje:

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije podpira načrte Evropske komisije v zvezi z Digitalno agendo za Zahodni Balkan in glede novega Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah.

Svet vsem prejemnikom tega dokumenta in ostalim zainteresiranim partnerjem predlaga, da širijo pozitivne učinke cenovno dostopnih telekomunikacijskih storitev za državljane in podjetja. Svet še posebej poziva ponudnike telekomunikacijskih storitev v EU in državah Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Makedonija in Srbija), da pripravijo medsebojne dogovore za znižanje cen gostovanja za evropske državljane, ki potujejo na ta področja in obratno. Svet še posebej želi, da bi slovenski telekomunikacijski operaterji v tej smeri naredili prve korake in sklenili bilateralne pogodbe, s čimer bi lahko dokazali pozitivne vplive tudi na tem področju in tako pripomogli k hitrejši vpeljavi predlagane Digitalne agende po vsej EU.

 

Celotno besedilo z utemeljitvijo (SLO)

Celotno besedilo z utemeljitvijo (ANG)

 


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x