X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o razvoju mobilnih širokopasovnih omrežij 4. generacije

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko nadaljnjega razvoja mobilnih širokopasovnih omrežij oziroma izgradnjo infrastrukture mobilnih komunikacij 4. generacije Republiki Sloveniji. 

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko nadaljnjega razvoja mobilnih širokopasovnih omrežij oziroma izgradnjo infrastrukture mobilnih komunikacij 4. generacije Republiki Sloveniji in na osnovi 149. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/200933/2011; v nadaljevanju: ZEKom) sprejel naslednji

 

SKLEP

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je sprejel

Mnenje Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

Svet za elektronske komunikacije je sprejel na osnovi 150. člena ZEKom o problematiki nadaljnjega razvoja mobilnih širokopasovnih omrežij oziroma izgradnji infrastrukture mobilnih komunikacij 4. generacije Republiki Sloveniji, ki se glasi:

Svet za elektronske komunikacije RS ugotavlja, da Slovenija zaostaja pri zagotavljanju ustreznega stabilnega razvojnega okolja za nadaljnji razvoj mobilnih širokopasovnih omrežij oziroma izgradnjo infrastrukture mobilnih komunikacij 4. generacije. Uporaba mobilnega interneta se hitro povečuje in uporabniki se že soočajo z zgostitvami v omrežjih.

Mobilna širokopasovna omrežja so pomembna tudi pri doseganju cilja Evropske digitalne agende, da se do leta 2013 vsem Evropejcem zagotovi osnovna širokopasovna povezljivost.

Svet poziva Vlado RS, pristojno ministrstvo in Agencijo, da pripravijo ukrepe, ki bodo omogočili doseganje ciljev Evropske digitalne agende in hitrejši razvoj mobilnih širokopasovnih omrežij v RS.

Med ključnimi ukrepi je priprava in izvedba razpisa za podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc v frekvenčnih pasovih 800 MHz (ti. digitalna dividenda) in 2600 MHz. Skladno s tem Svet poziva Agencijo, da čim prej pripravi javni razpis in okrepi aktivnosti za zagotovitev razpoložljivosti radiofrekvenčnega spektra, zlasti koordinacijo s sosednjimi državami.

Pri tem je potrebno slediti cilju, da se izgradnja omrežij prične v letu 2013. Ker imajo mobilna širokopasovna omrežja lahko pomembno vlogo pri zagotavljanju osnovne širokopasovne povezljivosti, je potrebno pri pripravi razpisa zagotoviti ustrezne zahteve in spodbude, da bodo operaterji čim prej pokrili območja, kjer širokopasovnih omrežij ni (ti. območja belih lis) ali ni komercialnega interesa. Hkrati je potrebno pripraviti projekte za usmerjene naložbe v širokopasovne povezave, ki bodo uporabile nacionalne finančne instrumente ter finančne instrumente EU in Evropske investicijske banke. Pri tem je potrebno spodbujati sodelovanje operaterjev pri skupni gradnji infrastrukture mobilnih komunikacij 4. generacije ter projekte gradnje odprtih omrežij ali delov omrežij (npr. odprte bazne postaje), ki so lahko pomemben dejavnik pri zagotavljanju pokrivanja belih lis.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x