X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o izvajanju projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko izvajanja projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. 

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 30. 3. 2012 obravnaval problematiko izvajanja projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji in na osnovi 149. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/200933/2011; v nadaljevanju: ZEKom) sprejel naslednji

 

SKLEP

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je sprejel

Mnenje Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

Svet za elektronske komunikacije je sprejel na osnovi 150. člena ZEKom o problematiki izvajanja projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji, ki se glasi:

Svet za elektronske komunikacije RS se je seznanil s Poročilom o izvajanju projekta gradnje odprtih širokopasovnih omrežij za obdobje od 2008 do 2011 z dne 28.3.2012.

Svet se je seznanil tudi z informacijami o poteku  priključevanja na odprta širokopasovna omrežja in ponujanju storitev elektronskih komunikacij končnim uporabnikom.

Svet podpira prizadevanja pristojnega ministrstva, da pripravi navodila za nadaljnji razvoj odprtih širokopasovnih omrežij. Pri tem posebej izpostavlja, da je pri gradnji odprtih širokopasovnih omrežij potrebno slediti ciljem skupnega interesa in upoštevati smernice EU o uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij.

Javno financirana omrežja pa nikakor ne smejo povzročati nespremenljivega izkrivljanja konkurence ali diskriminirati uporabnikov storitev.

Svet poziva pristojno ministrstvo, da podrobno spremlja in analizira gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij in se pri pripravljanju navodil posvetuje z vsemi zainteresiranimi stranmi ter s tem zmanjšuje možnosti za izkrivljanje konkurence.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x