X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o mobilnih paketih za gluhe in naglušne

Svet ugotavlja, da slovenski izvajalci javnih komunikacijskih storitev mobilne telefonije ne ponujajo naročniških paketov, prilagojenih potrebam gluhih in naglušnih potrošnic in potrošnikov, ki bi sledili dobrim praksam na tem področju.

Svet izvajalcem javnih komunikacijskih storitev mobilne telefonije priporoča, da oblikujejo posebne pakete za gluhe in naglušne potrošnice in potrošnike, ki naj vsebujejo neomejeno uporabo sporočil SMS in znatno količino podatkovnega prometa. Količina zakupljenega podatkovnega prometa naj omogoča brezskrbno uporabo storitev video klicev po lastni izbiri (priporočeno 25 GB). Paketi lahko opcijsko vsebujejo še govorne klice, ki se obračunavajo po porabi. Cene paketov za gluhe in naglušne naj bodo dostopne in znatno ugodnejše od cen običajnih paketov. Ponudba naj vsebuje znatne popuste tudi na cene ostalih storitev.

Svet izvajalcem javnih komunikacijskih storitev mobilne telefonije priporoča, da oblikujejo posebne pakete za gluhe in naglušne potrošnike in potrošnice, ki bodo sledili dobrim praksam in priporočilom Sveta. Prav tako jim priporoča, da se pri oblikovanju storitev in paketov za invalide posvetujejo z invalidskimi organizacijami ter pridobijo mnenje Sveta. 

 

Celotno mnenje z utemeljitvami


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x