X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o kršitvah nevtralnosti interneta zaradi omejevanja uporabe naprav in aplikacij po izbiri potrošnic in potrošnikov

Svet meni, da operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta, ki s splošnimi pogoji prepovedujejo ali omejujejo skupno uporabo internetne povezave, vzpostavljene prek mobilnega telefona ali druge mobilne terminalske naprave, kršijo nevtralnost interneta, kot jo določa ZEKom-1.

Svet zato poziva Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS), da zoper operaterje omrežij in izvajalce storitev dostopa do interneta, ki prepovedujejo skupno uporabo internetne povezave, vzpostavljene prek mobilnega telefona ali druge mobilne terminalske naprave, uvede nadzorni oziroma inšpekcijski postopek v skladu z določbami 221. do 228. člena ZEKom-1.

Svet nadalje poziva Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju: TIRS), da preveri, ali gre v primeru, ko operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta s svojim ravnanjem potrošnicam in potrošnikom neupravičeno omejujejo uporabo naprav in aplikacij po lastni izbiri ter jim neupravičeno zvišujejo stroške storitev, tudi za nepošteno poslovno prakso v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Ur. l. RS, št. 53/07; v nadaljevanju: ZVPNPP).

V skladu z določbami 231. člena ZEKom-1 naj se AKOS do mnenja opredeli in ga objavi na svojih spletnih straneh.

 

Svet meni, da operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta, ki s splošnimi pogoji prepovedujejo ali omejujejo skupno uporabo internetne povezave, vzpostavljene prek mobilnega telefona ali druge mobilne terminalske naprave, kršijo nevtralnost interneta, kot jo določa ZEKom-1.

 

Svet zato poziva Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS), da zoper operaterje omrežij in izvajalce storitev dostopa do interneta, ki prepovedujejo skupno uporabo internetne povezave, vzpostavljene prek mobilnega telefona ali druge mobilne terminalske naprave, uvede nadzorni oziroma inšpekcijski postopek v skladu z določbami 221. do 228. člena ZEKom-1.

 

Svet nadalje poziva Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju: TIRS), da preveri, ali gre v primeru, ko operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta s svojim ravnanjem potrošnicam in potrošnikom neupravičeno omejujejo uporabo naprav in aplikacij po lastni izbiri ter jim neupravičeno zvišujejo stroške storitev, tudi za nepošteno poslovno prakso v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Ur. l. RS, št. 53/07; v nadaljevanju: ZVPNPP).

 

V skladu z določbami 231. člena ZEKom-1 naj se AKOS do mnenja opredeli in ga objavi na svojih spletnih straneh.

Celotno mnenje z utemeljitvami


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x