X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje glede preprečevanja zlorab pri zaključevanju govornih klicev z izvorom izven EU/EEA

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) je na podlagi prošnje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: Agencija), št. 0040-56/2016/10, pregledal možnosti glede uvedbe ukrepov za preprečevanje zlorab pri zaključevanju govornih klicev izven EU/EEA. Svet je pri pripravi mnenja pridobil dodatne podatke s strani operaterjev in povabil predstavnike Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: SOEK), da so Svetu problematiko podrobneje predstavili na 7. redni seji Sveta, 26.1.2017. 

 

Besedilo mnenja


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x